Otwarcie kina Pokój w Lubawie (2019-09-13) przejdź do galerii

12 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie kina Pokój po remoncie. Inwestycja p.n. Modernizacja Kina Pokój w Lubawie, została dofinansowana w ramach osi priorytetowej Kultura i Dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020,  współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Całkowita wartość 4,5 miliona złotych, z czego 2,1 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020, dofinansowanie z budżetu państwa ok. 228 tys. zł oraz 2,20 mln miasto Lubawa.

28 września 2018 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym  Lubtech. Umowa dotyczyła między innymi przebudowy i remontu istniejącego budynku, zagospodarowania budynku, zagospodarowania terenu, budowy przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Zakończenie zadania zaplanowano na 29 grudnia 2019 br.

Podczas uroczystego otwarcia obecny był marszałek województwa Gustw Marek Brzezin, który  wraz z burmistrzem Lubawy Maciejem Radtke i dyrektorem MOK - Zenonem Paprockim wręczyli okolicznościowe statuetki osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania  pięknie prezentującego się kina.

Statuetki otrzymali także byli pracownicy kina oraz rodziny pracowników. Na zakończenie goście  zebrani w nowej sali kinowej wysłuchali krótkiego koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Katarzyny Wiącek - wokal oraz Agnieszki Panasiuk - fortepian. 

(mz)


lista postów
przejdź do galerii