Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie (2020-03-24)

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem przez MEN od dnia 25 marca kształcenia na odległość Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie użycza od 26 marca 2020 r. do bezpłatnego korzystania uczniom klas I-VIII komputery. Szczegóły i zasady realizacji użyczeń opisuje regulamin.

Osoby chętne do skorzystania z możliwości użyczenia komputera proszone są o przesłanie wniosku na adres e-mail szkoły: sp@lubawa.pl. O kolejności użyczeń decyduje kolejność wniosków. Ilość sprzętu ograniczona (sztuk. 50).
Szkoła zastrzega sobie użyczanie w pierwszej kolejności komputerów dla uczniów, którzy nie posiadają stosownego sprzętu i zgłosili ten fakt wychowawcy klasy do dnia 23 marca 2020 r.

Możliwością użyczenia objęte są również komputery na zasadach określonych w odrębnym regulaminie z przeznaczeniem dla nauczycieli jako komputery służbowe. Wniosek o użyczenia laptopa dla nauczyciela należy przesłać na adres e-mail szkoły: sp@lubawa.pl Ilość sprzętu ograniczona.

REGULAMN I WZÓR WNIOSKU W E-DZIENNIKU I NA WWW SZKOŁY!

Z wyrazami szacunku
/-/ Mirosław Kowalczyk 


źródło FB  S.P w Lubawie       foto :rynek zdrowia

    
lista postów