POCZTÓWKI Z LUBAWY (2020-09-11)

„POCZTÓWKI Z LUBAWY” - ZIEMIA LUBAWSKA, CHOĆ NIEWIELKA TERYTORIALNIE, POSIADA WŁASNĄ GWARĘ, KTÓRĄ DO DZIŚ MOŻNA USŁYSZEĆ NA ULICACH NASZYCH WIOSEK I MIAST! POZNAJMY JĄ!
17 sierpnia rozpoczęły się warsztaty filmowe w Lubawie, zorganizowane w ramach zadania „Konstruktorzy turystycznych szlaków – warsztaty filmowe wraz z realizacją nagrań promujących Ziemię Lubawską”. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorem było stowarzyszenie Klub Sportowy Constract, którego projekt uzyskał aprobatę Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Warsztaty prowadził Krystian Andrzejewski (Rebel Film). Uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącym mieli za zadanie zrealizować w całości 4 filmy. Partnerami projektu była Restauracja Atmosfera w Lubawie, MOK w Lubawie i środowiska współpracujące na co dzień z klubem futsalowym KS Constract Lubawa.

Obok realizacji filmów odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także wycieczka z przewodnikiem po Ziemi Lubawskiej. Po wybraniu 4 tematów i opracowaniu 4 scenariuszy rozpoczęła się realizacja. Na zakończenie uczestnicy wraz z prowadzącym omawiali wykonane filmy. 

źródło FB Constract Lubawa  
foto p.sc


lista postów