Realizacja V edycji projektu „Rodzina na PLUS” (2021-07-20) przejdź do galerii

W miesiącu lipcu uczestnicy V edycji projektu zakończyli ostatni cykl warsztatów.
Pomimo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w kraju, 8 rodzin z terenu Gminy Lubawa od listopada 2020r. skorzystało z różnorodnych formach wsparcia w ramach projektu „Rodzina na PLUS”.

Uczestnicy brali udział w Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych, Warsztatach zarządzania czasem i gospodarowania budżetem domowym, Warsztatach Szkoły dla rodziców oraz Warsztatach aktywności lokalnej.

Spotkania miały na celu m.in. rozwój i doskonalenie umiejętności w zakresie planowania wydatków, oszczędzania, budowania pozytywnych relacji, radzenia sobie ze stresem, stosowania odpowiednich metod wychowawczych a także zwiększenie udziału w życiu społecznym. Ponadto dzięki uczestnictwu w projekcie rodziny objęte były wsparciem w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego,  prawnego a także asystenta rodziny.

Projekt zakończy się w miesiącu sierpniu realizacją inicjatywy lokalnej wypracowanej w trakcie Warsztatów aktywności lokalnej. Działanie to ma na celu aktywizację oraz integrację uczestników V edycji projektu „Rodzina na PLUS”.
W miesiącu wrześniu rozpocznie się już ostatnia VI edycja projektu. 

OPS Lubawa

lista postów
przejdź do galerii