Kiedy znajomy nie oddał pieniędzy w terminie, pobił go. Usłyszał zarzut (2021-09-04)

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko 20 – latkowi. Mężczyzna pobił znajomego bo jak się okazało pokrzywdzony nie oddał mu w terminie pożyczonych pieniędzy. Mieszkaniec powiatu iławskiego w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie przeciwko 20 - latkowi. Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawca poprzez stosowanie przemocy zmusili pokrzywdzonego do zwrotu wierzytelności. Okazało się, że kiedy pokrzywdzony szedł jedną z ulic w mieście podjechał do niego samochód, z którego wyszedł znajomy pokrzywdzonego po czym zaczął go kopać i zabrał mu telefon komórkowy. W trakcie czynności okazało się, że mieszkaniec powiatu iławskiego pożyczył od sprawcy pieniądze, których nie zwrócił w terminie. Mundurowi w trakcie czynności ustalili, że przestępstwa dokonał 20 – latek, po czym zatrzymali go i osadzili w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mężczyźnie.

Kodeks karny art. 191. mówi o tym, że § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

źródło KPP Iława

lista postów