Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu w Lubawie (2021-09-07) przejdź do galerii

01.09.2021r. w restauracji MUSA odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu. Starszy Cechu Krzysztof Ornowski przywitał zaproszonych gości: Prezesa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie: Pana Antoniego Górskiego, Dyrektor Biura Warmińsko- Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Panią Karolinę Knowską–Siwkowską, Wójta Gminy Lubawa Pana Tomasza Ewertowskiego, Specjalistę do spraw BHP – Pana Wincentego Szarmacha, nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych, wszystkich członków Cechu oraz honorowych członków Cechu.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Starszy Cechu Krzysztof Ornowski.
Obecni na walnym zebraniu przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Zarząd. Dokonano wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczący - Ornowski Krzysztof i Sekretarz - Piotr  Skolimowski.

Przyjęto protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia, Bilans, sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia, które były wyłożone do wglądu w biurze Cechu. Dokonano wyboru stosownych komisji: mandatowo–skrutacyjnej i uchwał i wniosków.

W kolejnym punkcie został omówiony bilans i wyniki finansowe Cechu  przez  księgową - Ewelinę Michalską. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020r. dokonał Prezes Zarządu - Krzysztof Ornowski.

W 2020r. do Cechu przystąpiło 6 nowych Członków. Na dzień dzisiejszy Cech liczy 73 Członków  oraz 9 Członków Honorowych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Czacharowski przedstawił Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Sądu Cechowego - Piotr Truszczyński.

W kolejnym punkcie odbyła się dyskusja. Minutą ciszy obecni członkowie Cechu uczcili pamięć zmarłych z rodzin członków Cechu. Obecni na Walnym Zebraniu jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu. Po  odczytaniu  protokołów  komisji  uchwał i wniosków  członkowie  Cechu podjęli stosowne uchwały.

W 2020r. Cech obchodził swoje 60–lecie istnienia. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną uroczyste obchody musiały zostać odwołane. Na  zakończenie  głos  zabrali  goście obecni na  walnym zebraniu.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wręczone ODZNACZENIA RZEMIEŚLNICZE:  
"Srebrny Medal im.Jana Kilińskiego"
Gabriela Kalinowska, Andrzej Kowalski, Wiesław Mergalski, Grzegorz Niesiobędzki,
Iwona Pruchniewska, Bogusław Pryba, Ewa Skolimowska.
 
 „Złoty Medal im. Jana Kilińskiego”
Teresa Ługiewicz, Józef Czarnecki, Zbigniew Pryba, Tadeusz Musiał.

„Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego”

Jerzy Cierkowski, Marek Liberacki, Stanisław Ornowski, Józef Orzechowski,
Kazimierz Orzechowski, Wincenty Szarmach, Tadeusz Szczepański.
 
„Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego”
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Lubawa  - sztandar

„Honorowa Odznaka Rzemiosła”
Kazimierz Ornowski, Marek Rytlewski, Piotr Skolimowski, Marcin Stawiarski,
Magdalena Waldan, Piotr Kowalkowski, Robert Kowalkowski, Zbigniew Kowalkowski.
 
„Wojewódzka Honorowa Odznaka Rzemiosła”

Kazimierz Banacki,  Bogdan Dreszler, Jędrzej Goliszewski, Adam Kołpacki, Adrian Libuda, Anna Łachmańska, Ewelina Michalska, Dawid Ornowski, Rafał Stawiarski, Michał Szpanowski, Anna Tańska, Bartłomiej Więczkowski, Mateusz Zieliński, Krzysztof Adam Głowiak, Tomasz Ewertowski, Marian Żuchowski.  

„Srebrny Medal za Zasługi dla Rzemiosła Warmii i Mazur”

Zdzisław Niesiobędzki, Piotr Truszczyński.

(mz)

lista postów
przejdź do galerii