Aktualności w projekcie Rodzina na PLUS (2021-10-10) przejdź do galerii

Zakończyła się V edycja projektu „Rodzina na PLUS” realizowanego przez Gminę Lubawa w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działań projektowych 8 rodzin z terenu gminy współpracowało z  asystentem rodziny, korzystało z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz brało udział w szeregu działań warsztatowych w tym: „Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych”, „Warsztatach zarządzania czasem i budżetem domowym”, „Szkole dla rodziców”, „Warsztatach Aktywności Lokalnej”.

Ponadto zrealizowana została „Inicjatywa lokalna” oraz „Wyjazd Rodzinny o charakterze integracyjno – edukacyjnym” do Zagrody Edukacyjnej Pszczółka Nauka i Zabawa w Lesie w Lubstynku.

W miesiącu wrześniu rozpoczęła się realizacja  ostatniej - VI edycji projektu, podczas której uczestnicy zostaną objęci kompleksowym programem wsparcia. Zakończenie działań zaplanowane jest na czerwiec 2022 roku.

OPS Lubawa

lista postów
przejdź do galerii