194 uczniów ze szkół powiatowych z naukowym stypendium! (2022-09-22) przejdź do galerii

Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę  z zachowania oraz został laureatem bądź finalistą olimpiady, konkursu przedmiotowego, na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, i uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 lub uzyskał w szkole w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0. Stypendium może być przyznane także za osiągnięcia artystyczne uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem, zdobywcą wyróżnienia i uczestnikiem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego, został laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego, posiada udokumentowane sukcesy w konkursach artystycznych organizowanych w regionie, województwie lub kraju.

Przypomnijmy, przyznawanie stypendiów jest możliwe dzięki Uchwale Rady Powiatu Iławskiego z 30 marca 2017 r. oraz Zarządzeniu Starosty Powiatu Iławskiego z  22 sierpnia 2022 r., którym to zarządzeniem Starosta przyznał stypendia uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.

STYPENDIA_STAROSTY_POWIATU_IŁAWSKIEGO_W_ROKU_SZKOLNYM_20212022.pdf 

lista postów
przejdź do galerii