Konferencja Noworoczna z okazji 30 – lecia Jubileuszu Gminy Lubawa (2023-01-19) przejdź do galerii

W czwartek 19 stycznia odbyła się Konferencja Noworoczna z okazji Jubileuszu 30-lecia Gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do podsumowania trzech dekad funkcjonowania Gminy Lubawa jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego.
Po mszy świętej w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sampławie dalsza część uroczystości odbyła się w restauracji Copernicus.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in. senator Bogusława Orzechowska, posłowie Robert Gontarz i Zbigniew Ziejewski, wojewoda Piotr Opaczewski, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski oraz wójtowie sąsiednich gmin.
Nie zabrakło także przedstawicieli wojewódzkich instytucji związanych z rolnictwem: radnego wojewódzkiego i dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Grzegorza Kierozalskiego, dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie Leszka Potorskiego, zastępcy dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Małgorzaty Micińskiej-Wąsik.

 
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele biznesu, służb mundurowych, duchowieństwa na czele z ks. dziekanem Marcinem Staniszewskim, reprezentanci ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, ludowych zespołów sportowych i kół łowieckich; radni, sołtysi oraz kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy Lubawa oraz jednostek podległych.
Rozwój gminy, dokonane w samorządzie zmiany, przykładowe inwestycje i działania realizowane w różnych dziedzinach życia społecznego w minionych latach zostały przedstawione w filmie.
Dodatkowo w krótkim filmie zaprezentowane zostały także najważniejsze działania samorządu w zakresie inwestycji w okresie ostatnich dwóch lat, kiedy ze względu na pandemię nie było możliwości organizowania spotkań.
Po projekcji filmów głos zabrał włodarz gminy, wójt Tomasz Ewertowski, dziękując wszystkim osobom, instytucjom i podmiotom za dobrą współpracę oraz zaangażowanie w kreowaniu rozwoju naszej samorządowej wspólnoty.

Głos zabrali także zaproszeni goście, podkreślając rolę i znaczenie Gminy Lubawa w regionie oraz dobrą współpracę w realizowaniu wielu zadań i przedsięwzięć.
Na zakończenie spotkania wójt Tomasz Ewertowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Lubawa Janem Laskowskim wzniósł toast noworoczny symboliczną lampką szampana. Po części oficjalnej goście mieli okazję spróbować m.in. regionalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczepankowa i Kazanic.
W programie konferencji nie zabrakło także części artystycznej w wykonaniu duetu w składzie Marina Nesvetova-Marciniak oraz Jarosław Sulej. 

U.G Lubawa  foto mzlista postów
przejdź do galerii