Gmina Lubawa. Działania samorządu w sferze inwestycyjnej. (2023-01-23)

Zapraszamy Państwa na film, w którym zaprezentowane zostaną najważniejsze działania samorządu w zakresie inwestycji realizowanych w okresie ostatnich dwóch lat.

Przedsięwzięcia obejmujące budowę i modernizację dróg, sieć wodno-kanalizacyjną oraz kompleksową modernizację oświetlenia, remonty i rozbudowa małej infrastruktury to przykłady rozwiązań służących poprawie jakości życia i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

UG Lubawa


lista postów