„Bezpieczna Zima” w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim (2023-01-25)

W szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się impreza dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczna zima". Celem imprezy było propagowanie bezpiecznych i aktywnych form spędzenia czasu wolnego w okresie zimowym.

Przedstawiciele ratownictwa medycznego Karol Haska, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Nadleśnictwa poinformowali uczestników imprezy  jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe, pokazali sprzęt ratowniczy.

Szkoła otrzymała materiały informacyjne i edukacyjne ufundowane przez Urząd Wojewódzki, Lasy Państwowe, KPP Zakopane, WOPR Warszawa, MSWIA W-wa, GOPR Zakopane, Urząd Transportu Kolejowego, Aedamex Warszawa, KW PSP Olsztyn.

materiał Ryszard Krzemieniewski

lista postów