,,Każdy przedszkolak Ci powie, że ruch to zdrowie’’ - P.N. Smerfolandia w Lubawie (2023-09-14) przejdź do galerii

W naszym przedszkolu szczególne znaczenie mają zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy na świeżym powietrzu, a także na naszych kolorowych wewnętrznych placach zabaw. Aktywności te nie tylko wywołują uśmiech na twarzach dzieci, ale również wpływają na wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków.

Ruch jest nieodzownym elementem rozwijania sprawności, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, a także rozwijania uczuć społecznych.  Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego codziennie podczas zajęć nasi milusińscy zaspokajają naturalną potrzebę ruchu oraz doskonalą swoje sprawności ruchowe. Uczą współzawodnictwa i umiejętności przegrywania oraz wprowadzają naszych podopiecznych w radosny nastrój i dobre samopoczucie.

Materiał: P.N. Smerfolandia w Lubawie 

lista postów
przejdź do galerii