Akcia poboru krwi w Lubawie (2023-09-15) przejdź do galerii

Klub Honorowych Dawców Krwi "Szwed", Ochotnicza Straż Pożarna i Urząd Miasta w Lubawie zorganizowali kolejną w tym roku akcję poboru krwi. 14 września w godz. od 8.00 do 11.00 w remizie OSP Lubawa przy ulicy Strażackiej 1. Zgłosiło się 55 dawców, a oddało 47 i zebraliśmy 21 150ml pełnej krwi.

Pobranie zawsze jest poprzedzone badaniem lekarskim, które oceni stan zdrowia potencjalnego dawcy. Poboru krwi dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Oddział Terenowy w Iławie.

Dziękuję wszystkim za dar serca. Jak już kiedyś pisałem, że jestem tym szczęśliwcem, który korzystał z Waszego Daru Serca podczas ciężkiej choroby.

Dzięki Wam żyję i mogę powiedzieć każdemu bezimiennemu Dawcy - DZIĘKUJĘ.

Marian Żuchowski

lista postów
przejdź do galerii