Odkrywanie tajemnic swojego regionu przez uczniów Szkoły Podstawowej w Grabowie – Wałdykach (2023-09-18) przejdź do galerii

W dniu 13.09.2023r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie – Wałdykach pod kierunkiem pani Aliny Rodziewicz, pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, wyruszyli na wycieczkę. Celem wyjazdu było poznanie historii, zabytków oraz krajobrazu i roślinności okolic Wzgórz Dylewskich.

Na początek uczniowie udali się do gotyckiego kościoła w Glaznotach i znajdującego tuż obok Kręgu Wspólnoty Kultur. Kolejną atrakcją było wejście po schodach na zabytkowy wiadukt, który został zbudowany 1909 roku i podziwianie pięknych okolic. Po Stańczykach jest to drugi co do wysokości zabytkowy wiadukt w tej części Polski.

Później wspięliśmy się na wzniesienie Sassenpile, położone 80 metrów nad poziomem lustra wody rzeki Gizeli. Sassenpile to pozostałość grodu pruskiego Sasinów, którzy zamieszkiwali te okolice od VIII do początku XIII wieku. Młodzież miała okazję przenieść się w odległą przeszłość do czasów, kiedy tereny te były zamieszkane przez plemiona Prusów.

Odpoczywając po trudach wędrówki na Górze Dylewskiej, mogliśmy poznać przeszłość geologiczną naszych terenów oraz obserwować formy terenu zawdzięczające swój kształt zlodowaceniu plejstoceńskiemu. W Lapidarium na Górze Dylewskiej poznaliśmy miejsca, z których pochodzą głazy narzutowe, tak wszechobecne na naszych terenach.

Wędrówka zakończyła się przy ognisku. Dzień  ten był ciekawym doświadczeniem zetknięcia się z przyrodą, historią i tradycją naszego regionu.

SP w Grabowie – Wałdykach

lista postów
przejdź do galerii