Wolontariusze w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkolandia” i ich codzienne zajęcia. (2024-05-09) przejdź do galerii

Wolontariusze w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkolandia” i ich codzienne zajęcia.
Zacznijmy od tego kim są wolontariusze: Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Jak wynika z tej definicji wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych. Zasady wolontariatu jasno określa Karta Etyczna Wolontariusza , która zawiera prawa i obowiązki wolontariuszy oraz skupia się na tym jak być dobrym wolontariuszem. Dzięki współpracy Przedszkola  Niepublicznego „Bajkolandia” w Lubawie oraz Zespołowi Szkół w Lubawie wolontariat w naszej placówce rozpoczęli licealiści. 

Do ich codziennych aktywności należała opieka i niesienie pomocy dzieciom z poszczególnych grup wiekowych naszego przedszkola. Wolontariusze z chęcią wykonywali powierzone im zadania, m.in.: dbanie o stan pomocy plastycznych, czystość stołów, porządek w kącikach zainteresowań. Młodzież z dużym zaangażowaniem organizowała zabawy muzyczno-ruchowe, językowe i plastyczne. Dzieci z kolei z ogromnym zaufaniem i radością uczestniczyły we wszystkich aktywnościach proponowanych przez wolontariuszy.

„Bajkolandia”

lista postów
przejdź do galerii